Privacy

Kinderrecht Artikel 13: Het kind heeft recht op vrijheid van meningsuiting, om inlichtingen en denkbeelden te verzamelen, te ontvangen en te verspreiden. Daarbij rekening houdend met de rechten van anderen.

Kinderrecht Artikel 14: Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouder en voogden om het kind te (bege)leiden bij de uitoefening van dit recht, passend bij diens leeftijd en ontwikkeling.

Kinderrecht Artikel 15: Het kind heeft het recht om met anderen vreedzaam samen te komen, lid te zijn of te worden van een vereniging en die op te richten.

Kinderrecht Artikel 16: Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid beschermt het tegen inmenging in privé- en gezinsleven, huis of post en respecteert zijn of haar eer en goede naam.

Kinderrecht Artikel 19: Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing, zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt maatregelen ter preventie en signalering van mishandeling en zorgt voor opvang en behandeling.

Kinderrecht Artikel 34: Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De overheid neemt maatregelen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen.