8 Pís

People, Planet en Profit zijn de drie elementen die met elkaar in harmonie dienen te zijn. Zijn ze dat niet, dan lijden ze daaronder. Wanneer bijvoorbeeld winst teveel prioriteit krijgt, zal dit ten koste gaan van mens en milieu. De term People, Planet en Profit is bedacht door John Elkington, een consultant op het gebied van duurzame ontwikkeling. Op de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002) werd de P van Profit veranderd in 'Prosperity' (welvaart), om behalve de economische ook de maatschappelijke winst mee te nemen in de besluitvorming. De drie Pís is een veel gebruikte tool door organisaties bij hun beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In zijn rol als adviseur ontdekte Bert-Jan van der Mieden echter dat John Elkingtons 3 Pís niet voldoen. Willen wij gezamenlijk komen tot een duurzame en humane wereld, dan dienen wij onze besluitvorming langs de meetlat van een vijftal extra Pís te leggen: Peace, Perspective, Power, Priority en Proud. Door het meenemen van deze vijf nieuwe Pís kunnen de bekende drie Pís beter gehanteerd worden. Door bij het nemen van uw individuele en groepsbesluiten de acht Pís langs te lopen komt u tot bewustere keuzes en betere en snellere resultaten. En als organisatie tot renderend, innovatief en maatschappelijk organiseren.

Peace
Het woord Peace betekent: Vrede en rust. Als er geen vrede maar oorlog en conflicten zijn, is het risico groot dat de andere Pís weer teniet worden gedaan. De andere Pís kunnen de vrede bevorderen. Peace is zowel een voorwaarde als een doelstelling. Bij Peace in de betekenis van rust gaat het om de innerlijke rust door Zelfrealisatie. Hiertoe schreef Bert-Jan van der Mieden het lees-, studie- en werkboek ďPerspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuwĒ. Zie http://www.pyramide.nl.

People
Het woord People staat voor het volk en voor personen. De Stichting Globaliseringscentrum betrekt al het geschapene in haar visie en werk. Mensen kunnen door verbinding, individueel en collectief, een concrete bijdrage leveren aan het tot stand komen van een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld. Het MultiMens Model biedt daartoe inzichten en handvatten.

Perspective
Het woord Perspective betekent ďvooruitzicht, verschietĒ en richt ons op de toekomst. De Pís komen niet tot stand zonder een duidelijke, bewuste visie, realistische doelstellingen en een helder toekomstperspectief. Perspectief is ook het uitzicht op nieuwe ontwikkelingen, of een nieuwe kijk op het verleden, het heden en de toekomst. In beide betekenissen biedt de Stichting Globaliseringscentrum voor alle maatschappelijke disciplines ongekende perspectieven. Dat doen we o.a. door tijdens de werkconferenties en de After8sessions de dialoog aan te gaan. We zijn verplicht volgende generaties duurzame perspectieven te geven. Die ontstaan door creativiteit, inzichten en visies met elkaar te verbinden, te ontwikkelen en te ontplooien.

Planet
Wij kunnen niet zonder de natuurlijke grondstoffen, een goed klimaat, schoon water, voldoende energie en een gezond milieu. We dienen anders om te gaan met ons afval. De Sustainable Development Goals geven aan wat schijngedrag teweeg kan brengen en hoe groot de noodzaak is tot herstel. Mens en milieu kunnen veel voor elkaar betekenen. In het multidisciplinaire netwerk onderzoeken we de kansen die er liggen op het gebied van duurzame producten, diensten en processen.

Power
Power betekent kracht, macht, invloed en energie. De wereld kent sinds mensenheugenis voorbeelden van machtsmisbruik en verkeerd omgaan met energie. Maar macht en invloed kunnen we ook in positieve zin aanwenden. Zonder macht en zonder invloed kunnen we niets tot stand brengen. Aan machteloze liefde bijvoorbeeld hebben we niet veel. Ieder mens heeft innerlijke kracht. Het is een van de acht menselijke eigenschappen die we aanboren en inzetten voor ons werk. Schijngedrag vreet energie. In je Zelf staande maak je energie vrij en geef je energie aan de omgeving. Met zo goed mogelijke inzet van energie en gebruikmakend van het MultiMensModel kunnen we onze doelstellingen bereiken.

Priority
Priority betekent prioriteit, voorrang. We zullen andere prioriteiten moeten stellen willen we een bewustere, rechtvaardiger en gelukkiger wereld realiseren. Als Vrienden van de Stichting Globaliseringscentrum geven we voorrang aan realisatie van de mensenrechten en duurzame oplossingen.

Profit
Profit staat voor winst. Daar is niets mis mee, maar we moeten af van winstmaximalisatie ten koste van de andere Pís. We gaan voor het algemeen nut en voor profijt en baten voor eenieder. Niet alleen voor Prosperity maar ook voor welzijn. Duurzaamheid leidt tot kostenbesparingen en minder maatschappelijke kosten en zal een steeds grotere invloed hebben op omzet en winst. Niet-materiŽle aspecten gaan een grotere rol spelen in de besluitvorming en winstbepaling!

Proud
Proud betekent trots en fier. We willen in de goede zin trots zijn op onszelf, de ander en elkaar. Op onze cultuur en op hetgeen we tot stand hebben gebracht. Met respect en waardering voor anderen en hun cultuur. Door bij te dragen aan het Geheel en realisatie van de doelstellingen van de Stichting Globaliseringscentrum kan dat ook.