After8sessions

De Stichting Globaliseringscentrum faciliteert, organiseert en verzorgt diverse bijeenkomsten waarin we dieper ingaan op de mensenrechtenthema’s, de Sustanable Development Goals, de acht menselijke eigenschappen en/of de acht P’s en hoe u die kunt implementeren in leven, wonen en werken.

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om ontbijt- of lunchbijeenkomsten, innovatieworkshops en/of inspiratiediners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert-Jan van der Mieden.
Email: b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl / Telefoon: 055 5 22 39 26.