Verslagen

Verslag Kick-Offbijeenkomst op 24 september 2011

Met zo’n dertig vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke disciplines werd het egocentrisme symbolisch ten grave gedragen en introduceerde Bert-Jan van der Mieden de acht mensenrechtenthema’s en gaf hij de doelstellingen van de Stichting Globaliseringscentrum weer: Het realiseren van de mensenrechten in binnen- en buitenland door verbinding. Vervolgens vertelde Carolien Gadella van Wersch - Manager CSR Team en Senior CSR Consultant bij de BECO-groep en voordien Corporate responsibility Manager bij Nike INc – in een gloedvolle, inspirerende presentatie over haar ervaringen met het omgaan met mensenrechten en duurzaamheid door verschillende organisaties.

“Bedrijven stellen zich, als ze worden aangesproken op schending van de mensenrechten, vaak eerst defensief op, om vervolgens “als
ze om zijn” meteen de beste te willen zijn”. ”Oordeelden bedrijven eerst negatief over de NGO’s, nu werken ze steeds meer samen met hen”.

Daarna gaf Prof. Dr. J.(Jan) Jonker - hoogleraar bedrijfskunde, in het bijzonder Duurzaam Ondernemen, aan de faculteit der managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen - op serieuze en humoristische wijze aan waarom hij dit initiatief graag steunt. Hij vertelde over zijn ervaringen als initiatiefnemer van het Our Common Future 2.0 -project. Een paar van zijn uitspraken:

“Hetgeen we vinden klopt vaak niet met wat we doen”. ”We leven in een fantastisch social media- en digitaal tijdperk, waarin we massa en volume kunnen maken als het gaat om verbindingen”. ”De kracht zit niet bij de overheid in Den Haag, maar bij de verbindingen die mensen met elkaar maken”.

Beide inleidingen werden duidelijk gewaardeerd. Na een korte toelichting op het MultiMens Model oefenden de deelnemers met de acht menselijke eigenschappen en wisselden die met elkaar uit. Zoals altijd weer met bijzondere uitkomsten. De oefening daarna met twee van de acht P’s, te weten Proud en Priority, leverden diverse aandachtspunten op voor realisatie van de mensenrechten op lokaal en nationaal niveau. Over de kracht van multidisciplinair netwerken was men het gauw eens. Je bereikt een optimaal resultaat als je alle acht disciplines met elkaar verbindt en laat samenwerken. Dat verschillende deelnemers pas tegen zeven uur vertrokken was een goed teken. Evenals de positieve reacties die daarna per mail werden verzonden.