Inschrijven werkconferenties

Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven voor de werkconferenties, maar u kunt zich wel vast - vrijblijvend - als belangstellende aanmelden. Zodra er meer over de werkconferenties bekend is, wordt u op de hoogte gesteld.

Ik heb belangstelling voor de volgende werkconferenties:
1.Ontwikkeling en ontplooiing
2.Respect
3.Gelijkwaardigheid
4.Veiligheid
5.Privacy
6.Keuzevrijheid
7.Welvaart & Welzijn
8.Plichten & Verantwoordelijkheid

Gegevens belangstellende

Voorletter(s) : * 

Naam : * 

Titulatuur :  

Geslacht : * 

Man Vrouw

Geboortedatum :  

- - dd-mm-yyyy

Student:

  Opleidingsinstituut:   Studierichting:

Functie :  

Organisatie :  

Discipline : * 
Bedrijfsleven Kunst en cultuur Maatschappelijke organisatie
Overheid Particulier Politiek Religie Wetenschap en onderwijs

Adres : 

Postcode : 
Plaats : * 
Telefoon : * 
E-mailadres : * 
Eventuele dieetwensen : 

* = verplicht

Mogelijkheden voor uw Public Relations
Een van de doelstellingen van de werkconferentiecycli is het verkrijgen van middelen voor het realiseren van globaliseringcentra. Daarom bieden wij u verschillende mogelijkheden voor de public relations van u en/of uw organisatie. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op.