Plichten / verantwoordelijkheid

Kinderrecht Artikel 4: De overheid neemt alle nodige maatregelen om de kinderrechten te realiseren en steunt via internationale samenwerking armere landen hierbij.