Vertrouwen

Alles in het leven draait om vertrouwen. Vertrouwen in het leven, in onszelf en in de ander. We willen op elkaar kunnen rekenen, weten wat we aan elkaar hebben en ons veilig voelen bij elkaar. Het schort er helaas nog wel eens aan. En we weten dat vertrouwen cruciaal is in en voor de directe omgeving, organisaties en de samenleving. De stichting Globaliseringscentrum biedt u inzichten en een methodiek hoe u vertrouwen kunt managen, vergroten en waar nodig herstellen. Het multidisciplinaire netwerk maakt het mogelijk het vertrouwen te verdiepen en te verspreiden. Dat is dé voedingsbodem voor nieuwe en renderende samenwerkingsverbanden.