Gelijkwaardigheid

Kinderrecht Artikel 1: Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

Kinderrecht Artikel 2: Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid neemt maatregelen ter realisatie en bescherming.