Onderdak

Kinderrecht Artikel 20: Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in eigen gezin kan opgroeien heeft recht op bijzondere bescherming. De overheid zorgt voor alternatieve opvang, zoals een pleeggezin of indien nodig een kindertehuis.

Kinderrecht Artikel 21: Het belang van het kind staat voorop bij adoptie. Is adoptie in eigen land niet mogelijk, dan is internationale adoptie toegestaan. De overheid houdt toezicht op adoptieprocedures en bestrijdt commerciŽle praktijken.

Kinderrecht Artikel 22: Het kind dat asiel zoekt of erkend vluchteling is, heeft recht op bescherming en bijstand, ongeacht of het alleenstaand of bij de ouders is. De overheid heeft de plicht om ouders/familie van alleenstaande gevluchte kinderen op te sporen. Lukt dat niet, dan heeft het kind recht op dezelfde bescherming als elk ander kind zonder ouderlijke zorg.

Kinderrecht Artikel 25: Bij uithuisplaatsing voor zorg, bescherming of behandeling van diens geestelijke of lichamelijke gezondheid heeft het kind recht op regelmatige evaluatie van de behandeling en of uithuisplaatsing nog noodzakelijk is.