Wijsheid

Veel mensen zeggen niet gauw van zichzelf dat ze wijs zijn. En toch heeft ieder mens diens eigen Wijsheid. Wijsheid zonder ruimte voor humor is geen wijsheid. Het is dus goed om die uit te wisselen. De wijze die weet, blijft doorvragen en openstaan voor nieuwe antwoorden en in die zin altijd leerling. De Stichting Globaliseringscentrum bevordert het uitwisselen en verdiepen van wijsheid, o.a. door de multidisciplinaire werkconferenties en de After8sessions. Met de in de diverse disciplines, door levenservaring verkregen, doorleefde kennis en juiste inzichten, het innerlijk weten en het handelen daarnaar, kunnen we allemaal ons voordeel doen. De Stichting Globaliseringscentrum wil tevens een bijdrage leveren aan het overbruggen van filosofische, theologische en wijsgerige tegenstellingen.