Millenniumdoel 1. Het uitbannen van armoede en honger

Ruim 1,2 miljard mensen leven in extreme armoede en 800 miljoen mensen lijden honger. In 2015 dienen deze aantallen gehalveerd te zijn. Het totaal moet teruggebracht zijn naar maximaal 10% van de wereldbevolking. Armoedebestrijding leidt tot een duurzame wereld. Wie inkomsten heeft kan consumeren en zich ontwikkelen en ontplooien. Door welvaart is er ruimte voor creativiteit, innovatie en nieuwe oplossingen. Met als resultaat: Een menswaardiger en veiliger wereld.