8 Millenniumdoelen

In 2000 besloten de Verenigde Naties dat er op acht gebieden in 2015 een enorme sprong voorwaarts moest zijn geboekt. Er zijn 8 concrete doelstellingen vastgelegd: De millenniumdoelen.

De millenniumdoelen en de mensenrechten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het niet behalen van de millenniumdoelen is een schending van de mensenrechten. Door de mensenrechten te realiseren dragen we bij aan het behalen van de millenniumdoelen.

Wilt u samen met anderen effectief bijdragen aan het behalen van de mensenrechten en dus de millenniumdoelen? Sluit u zich dan aan bij het multidisciplinaire netwerk: Ik Verbind.

Klik op de millenniumdoelen hieronder voor meer informatie.

De millenniumdoelen 1, 2, 4, 5 en 6 zijn door nationale en internationale acties op kortere termijn realiseerbaar door het beschikbaar stellen van geld en andere middelen, kennis en inzicht. Met name de millenniumdoelen 3, 7 en 8 vergen een omslag in waarden en normen, mentaliteit, gedrag en prioriteitenstelling. Hun impact op het behalen van de andere millenniumdoelen is zeer groot.