Millenniumdoel 3: Gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen

In 2015 dienen vrouwen en mannen gelijkwaardig te zijn. Vrouwen worden nog steeds achtergesteld en gediscrimineerd en minder meisjes dan jongens volgen onderwijs. Vrouwen hebben minder vaak een betaalde baan of minder goede banen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is groot in hoge posities. Er is ongelijkwaardigheid ten aanzien van verschillen in seksuele geaardheid. Schadelijke praktijken als eerwraak, besnijdenis en vrouwenhandel dienen uitgebannen te worden. Gelijkwaardigheid leidt tot een evenwichtige, respectvolle samenleving waarin ieder mens volledig tot ontplooiing komt.