Millenniumdoel 4: Kindersterfte in 2015 met tweederde teruggebracht

Jaarlijks sterven er 11 miljoen kinderen voor hun vijfde jaar, waaronder veel pasgeborenen. Dit aantal moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht. In het huidige tempo wordt dit pas in 2045 gehaald. Veel kinderen overlijden aan aids, diarree, mazelen, longontsteking en malaria. Preventie, goede gezondheidszorg en voeding en begeleiding van (aanstaande) moeders is noodzakelijk. Behalen van dit millenniumdoel leidt tot het voorkomen van verlies van volwassen arbeidskrachten, een evenwichtige bevolkingssamenstelling en borging van ouderenzorg.