Millenniumdoel 5: In 2015 moet moedersterfte met driekwart gedaald zijn

Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan complicaties tijdens hun zwangerschap, tijdens en na de bevalling, of door illegale en gevaarlijke abortussen. Velen raken ernstig gewond of deels gehandicapt. In 2015 dient 90% van alle bevallingen met professionele hulp plaats te vinden. Meer artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen, goede voorlichting, medische hulp en kraamzorg, beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen en betere bereikbaarheid van ziekenhuizen zijn essentieel. Alsmede zelfbeschikkingsrecht van de vrouw ten aanzien van haar seksualiteit en het krijgen van kinderen. Realisatie leidt tot een menswaardige samenleving en voorkomt verlies van arbeidskrachten.