Millenniumdoel 8: Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling

In 1970 spraken de 22 rijkste landen af 0,7 procent van hun BNP aan hulp te geven. Slechts een paar doen dat en een aantal streeft ernaar. Het gemiddelde is ruim onder de 0,3 procent. In ontwikkelingslanden komt het geld niet altijd goed terecht. We moeten van ontwikkelingshulp naar ontwikkelingssamenwerking. Een open en eerlijk handels- en financieel systeem is absolute voorwaarde, evenals een toeslag- en quotumvrije toegang voor hun exportproducten. Nationale en internationale maatregelen zijn noodzakelijk om schuldproblemen op te lossen. Realisatie van dit millenniumdoel leidt tot goed onderwijs, een goede gezondheidszorg en infrastructuur en een gezonde arbeidsmarkt. Nieuwe technologie, waaronder informatie- en communicatietechnologie, speelt daarbij een belangrijke rol.